4A Labs

Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları

İşbu https://vanillarococo.com/ sitesinin (“Site”) tüm hakları Vakko Gıda A.Ş. aittir. Site’nin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Site’yi kullanmadan önce aşağıdaki Site Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

  1. Açıklama

Site’ye üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Site'nin kullanımı, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere EG PASTACILIK, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Site’de sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. EG PASTACILIK’ın Site Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Site’de yayımlanmalarıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan EG PASTACILIK Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Site’ye giriş yapan, Site’yi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alışverişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

  1. Hizmet İçeriği

EG PASTACILIK’ın, Site üzerinden vereceği hizmet; Site’de satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, EG PASTACILIK'ın stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye çalışılan lojistikfirması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

III. Genel Koşul ve Hükümler

EG PASTACILIK, Site’de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Üyeler ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

EG PASTACILIK; Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile Site’deki tüm bilgi, resim, EG PASTACILIK markaları ve alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. EG PASTACILIK’ın işbu Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen/belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

EG PASTACILIK, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya Üye’nin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür.

EG PASTACILIK mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve Üyeler, Site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcılar’ın Site’ye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

Site’nin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veye yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması veya otomatik yöntemler aracılığıyla Site’ye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

EG PASTACILIK, Site Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Site’ye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site’nin kullanılması, Site’de sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar (malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcılar’ın, Üyeler’in veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili EG PASTACILIK’ın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle EG PASTACILIK’tan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

EG PASTACILIK, Site’de mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.  EG PASTACILIK, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Site’de yer alan diğer tüm metin ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site’de kullanımı ve görüntülenmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kullanım Koşulları’nı incelemenizi öneririz.

İşbu Kullanım Şartları, T.C. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Eğer bu şartların herhangi biri, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu şart çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan şartların geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Üyelik Koşulları

Site’ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve EG PASTACILIK tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "Üye" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.

Kullanıcı, üyelik için kendisine ait isim, soy-isim ve iletişim bilgisini vermelidir. İşbu bilgilerde değişiklik olması halinde EG PASTACILIK’a bilgi verilmesi amacıyla [.] üzerinden bildirim yapılabilir ya da “Profilim” menüsünden ilgili bilgiler güncellenebilir.

Kullanıcı, üyelik oluştururken ve/veya sipariş işlemlerini gerçekleştirirken kendisine ait isim, soy-isim ve iletişim bilgisini vermelidir. İşbu bilgilerde değişiklik olması halinde EG PASTACILIK’a bilgi verilmesi amacıyla [.] üzerinden bildirim yapılabilir ya da “Profilim” menüsünden ilgili bilgiler güncellenebilir.

Üye, yanlış veya yanıltıcı üyelik bilgileri/sipariş bilgileri sağlamayacak ve gerçek olmayan kullanıcılar adına üyelik oluşturmayacaktır.  Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site’den faydalanılamamasından EG PASTACILIK sorumlu değildir.

Üye, oluşturduğu üyelik hesabı şifresini gizli tutacağını, üyelik hesabı adresini ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Site üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini ve bu verilerin kendi nezdindeki güvenliğinden üyenin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. EG PASTACILIK, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

EG PASTACILIK, Üyelerin işbu Sözleşme’nin ihlali başta olmak üzere çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir. Bu gibi hallerde Üye EG PASTACILIK’tan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Üye de dilediği her zaman EG PASTACILIK’a yapacağı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

Site ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, EG PASTACILIK’ın Site’nin kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garantisi bulunmamaktadır.

Kullanıcı ve Üyelerin Site’yi kullanımı sırasında kişisel verileri mevzuata uygun olarak toplanmaktadır. Kullanıcıların ve Üyelerin işbu Site üzerinden paylaştıkları tüm kişisel verileri EG PASTACILIK tarafından Site’de yer alan “Müşteri Aydınlatma Metni” kapsamında ve gerekmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Kullanıcı’dan ve Üye’den alınacak açık rızaya uygun şekilde işlenecektir. 

Sepetim ( 0 )

Vanilla Rococo - Pasta & Tatlı Tasarımları SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.